Glosa Wiki
Advertisement

Gaio Julio Cesari (100 pK-07 a 44 pK-03-15) pa es u milita komanda, politika e literatura an kron fini de republika de landa Roma. Cesari pa gene es u socia de "tri-an" komiti mo. Po u-la gene fini, Cesari akti in-landa milita anti "grandi" Pompeio. Po gene vikto, Cesari gene es holo-bio pan-pote cefa. Cesari gene cide de plu anti pe in civita Roma.

Eduka[]

Kon eva 16, Cesari es u cefa de auto famili. Po brevi tem, an gene menace, kron Lucio Cornelio Sulla gene es un holo-arki cefa de civita Roma. Sulla proto apo auto anti-pe de civita Roma. Plu hekto gene cide alo bali a xeno lo. Plus Cesari es in seri de anti-pe. U famili de matri dice petitio pro an salva. Sulla ko defi akti cede, sed apo plu geneti privilegi de Cesari. Po-co u minus de valuta es mo de mega bio-tem turba. Cesari sti uni se kon arme, e ki de civita Roma.

Tem ki trans mari Egea, Cesari gene klepto per mari-klepto-pe e gene tena iso kapti-pe. An tena kapti-tem atitudi de supra qalita. Kron plu klepto pe volu dice u petitio de libe valuta 20 TALENT argenti, Cesari dice ko forti; mu dice u petitio de 50. Po u-la valuta gene cepti, Cesari moti kon alelo plu navi, ki seqe plu klepto-pe, e tena mu in karcera. An sti; mu gene cide per kruci-cide-ru sub auto arki akorda kapti-tem promise - u promise; plu klepto-pe pa tena iso joko. Iso u signi de liberali, Cesari pre-kron akti seka plu kola de mu. Po brevi tem, an gene re komanda a milita.

Matura[]

Po re ki a civita Roma, Cesari pa gene elekti iso milita judika-pe - proto gradu in ergo de arki. An gene elekti iso valuta ofice-pe in anua 69 pre Kristo. U sposa de an, Kornelia, lose bio in u-la anua. Po morta ritu, Cesari ki, tende akti valuta servi in landa Hispania. Po re ki in anua 67 pre Kristo, an gene game ko Pompeia (u fe-fili de fili de Sulla); an po-kron gene lisi de. In anua 63 pre Kristo, an tenta gene elekti a servi de PONTIFEX MAXIMUS, u religio cefa de arki religio de civita Roma. An tenta anti bi arki-forti senato-an. Es plu dice de cepti no-lega valuta anti pan pe. Cesari gene vikto ko facili anti ma boni experi e famo de bi anti-pe.

Po garda tem, Cesari gene elekti per arki, tende akti krati supra landa Roma Hispania. Anti-co an kron habe mega valuta debi, e nece dona valuta a plu habe-pe. An dice petitio a Marko Licinio Kraso, mo de plu maxi pluto an in civita Roma. Kambio arki auxi, Kraso dona valuta a plu debi de Cesari, e es u sura-pe a plu hetero debi. Cesari ki a neo landa, pre u garda ergo gene fini. In landa Hispania, an gene vikto supra bi tribu, gene u nomina "imperi-pe" de pan milita-pe, e fini sto ergo iso cefa de landa ko mega famo. Anti an debi gene "vikto" in civita Roma, an plus volu tenta gene es u cefa judika-pe, u maxi krati judika-pe de republika. Inter elekti "vikto" alo cefa judika-pe, Cesari akti elekti de cefa judika-pe. Po elekti, an es u cefa judika-pe in anua 59 pre Kristo.


TRIUMVIRATO mo[]

Cesari gene arki ko Gneo Pompeio Magno [u grandi Pompeio] e Marko Licinio Kraso. Tri ci andro habe arki supra civita Roma, e gene u nomina TRIUMVIRATO [tri-an grega].

Cesari es un inter-pe pro Kraso e Pompeio. Bi mu este turba de alelo tem poli anua. Anti-co Cesari tenta sti paci mu. Inter tri mu, mu habe sati valuta e krati-sti, tende tena arki de civita negoti. U-ci ge socia grega; ge ski iso Triumvirato mo, gene fixa per game de Pompeio a fe-fili de Cesari Julia. Plus Cesari gene re game, kron a Kalpurnia; qi es fe-fili de hetero krati-forti senato-an.

Cesari akti postula, tende re divide publika landa a pan pove pe - u postula; ge auxi de Pompeio, si nece per arme, e de Kraso. U-ci sti publika u Triumvirato. Pompeio sti ple u civita per arme pe. Kausa-co plu anti-pe de Triumvirato este fobo.

U milita de Cesari in landa Galia[]

Kon akorda de bi socia, Cesari gene es arki-pe de landa Gallia. Gallia es landa; qi nu es nord Italia, Helvetia e France.

Cesari pa es komanda-pe de plu arme mero de civita Roma tem milita de Gallia. U milita gene akti pro plu socia de civita Roma in Gallia anti demo Germani; qi volu ki ko milita in Gallia. U ra plus sti ma mega arki de Imperi landa Roma supra Gallia. U vikto de Cesari supra Gallia sti ma mega un imperi landa a Nord Mari. Anua 55 pre Kristo, an akti duce de proto Roma milita anti nesia Britain. Cesari pa akti bibli de u-la okto-anua milita DE BELLO GALLICO [de Gallia milita]. U-ci bibli per glosa de paleo Roma nu es gravi histori.

Pan ci akti pa dona a Cesari mega milita pote, posi ma mega de Pompeio. Un eqa de pote gene plus turba per morta de Kraso anua 53 pre Kristo.

Un in-landa milita de Cesari[]

Anua 50 pre Kristo, senato; ge duce de Pompeio, dice a Cesari un imperi; sto arme, e ki re a civita Roma, kausa u tem de landa arki-pe gene fini. Cesari este; an fu gene opresi, si an ki a civita Roma minus imuni; arki-judika-pe habe. Pompeio dice etio de non-imperi e anti-arki anti Cesari.

Trans fluvi Rubikon[]

Cesari kon arme ki proxi civita Roma, e ki trans fluvi Rubikon; u mikro-bato fluvi a nord-est landa Italia anua 49 pre Kristo. U-la es u loko; zero arme debi ki trans. U fluvi es u margina inter Cisalpine Gallia a nord e mega mero Italia a sud. Ki trans fluvi Rubikon sti in-landa milita. Pompeio; akorda lega un arki-pe, ko plu ami, ki de civita Roma, tem un arme de Cesari ki proxi la.

Pompeio akti fugi ko profito, pre Cesari pote gene an. Cesari akti u judika; ki a landa Hispania, tem lase; Marko Antonio habe arki. Cesari akti mira 27-di viagia a landa Hispania, e gene vikto supra plu milita cefa de Pompeio. Po-co an ki re a est, tende sti defi anti Pompeio a landa Hellas. Kron 0048-07 pre Kristo a civita Dirakia, Un arme de Cesari ko mega noku gene vikto. Po-co an gene ko sura vikto anti Pompeio a milita de civita Farsalo po-kron iso anua.

Holo-pote duce-pe a fini[]

In civita Roma, plu civi sti; Cesari gene ergo iso holo-arki duce-pe, ko Marko Antonio iso cefa de equs arme-pe (duce-pe bi). Cesari vide supra auto elekti bi a cefa judika-pe. Po 11 di, an sto imperi ordina.

Proxi fine de anua 48 pre Kristo, an re gene holo-arki imperi ordina ko mo anua tem. Po-co Cesari akti casa de Pompeio a landa Mizri. La po brevi tem, Pompeio gene cide. Po-co Cesari gene akti de in-landa milita de landa Mizri inter ju-an regi e fe-sibi, sposa e fe-regi kon an, Kleopatra. Posi kausa an-regi pa akti de cide de Pompeio, Cesari akti ko Kleopatra. Mu dice; an sti lakrima, kron vide u kefa de Pompeio; un an-regi pa dona ad an. Ko pan kaso, Cesari gene u vikto supra arme de an-regi anua 47 pre Kristo, e sti; Kleopatra es regi.

Cesari e Kleopatra akti festa de vikto per grandi gresi proxi fluvi Nilo kron blasto-tem anua 47 pre Kristo. U navi de regi ki ko plus 400 navi; qi sti Cesari gene ski de pluto mode de regi de Mizri. Cesari e Kleopatra gene game zero-kron. Plu lega de Roma akti cepti de game solo inter bi civi de civita Roma. Cesari du akti u-la unio ko Kleopatra tem pre game; qi habe 14 anua - akorda Roma logi, u-la ne es anti game lega. Plus-co an posi sti nati ad an-fili ko nomina Cesarion. Kleopatra ki a civita Roma oligo kron, tem es in mega domi de Cesari; qi es ad extra de civita Roma trans fluvi Tiberi.

Anua 46 pre Kristo, Cesari gene vikto supra Katoni ko resta de auxi-pe de Pompeio a kontinenta Afrika. Po-co plu civi sti; an gene holo-arki duce-pe ordina tem deka anua. Tem bi anua, an pa sti poli muta a Roma krati, tende sti ma boni u republika. Poli-la muta gene sti, tende sti ma boni plu bio de vulga civi. Un exempla; qi nu-du es, es re-forma de meno tabula a nu-tem forma ko plus di singu tetra anua. Kron 0044-02 pre Kristo, mu sti; an es holo-arki duce-pe tem holo bio.

Cide[]

Kron IDES de meno 3 (meno 3 di 15. Sti vide u meno tabula de civita Roma) anua 44 pre Kristo, Cesari debi akti visita tem ergo tem de Senato. Marko Antonio; qi este mega kako, ki, tende sto; Cesari ki. Plu skema-pe este u-la expekta, e akti skema; pe fu sto; an ki.

Akorda civi Eutropio, proxi 60 alo ma poli homi habe u mero de cide. Cesari gene 23 daga vunda. Medika Suetonio dona u ski; sola mo vunda; u bi a toraci, pa sti morta. Pe ne ko sura ski plu ultima verba de duce-pe. Mu gene disputa inter sko-pe e histori-pe. U maxi ge-ski forma a plu England-glosa landa es per Roma glosa: "ET TU, BRUTE? [Plus tu, Bruto?] Akorda drama JULIO CESARI de Shakespeare, U-ci es u semi mo de frase: "ET TU, BRUTE? Kausa-co sti kade, Cesari." Akorda Plutarko, po cide Bruto ko plu ko-pe ki ad ante, tende dice a ko-senato-pe. Anti-co mu ki ab domi. Po-co Bruto ko plu ko-pe ki a krati-do, tem voci a ge amo civita: "Roma demo, na nu es re libe!" U reakti es zero fono, kausa plu Roma civi pa sti ge klude se in domi, kron u dice; qo ra pa gene acide de, proto ki a pan lo.

U ceru statua de Cesari; qi dona a vista 23 daga vunda, gene sta a judika-lo. Poli pe; qi pa sti fa se, sti u piro; qi akti mega noku a judika-lo e hetero proxi domi. Tem seqe rabi, Marko Antonio, Octavio (po kron Augusto Cesari) e plu hetero pe akti serie de penta in-landa milita; qi a fini fu sti krea de Imperi landa de civita Roma.

Un imperi landa Roma ko plu imperi-pe habe ta gravi tem histori, de u verba Cesari gene uti iso titula in oligo natio de Europa, tende habe u signifi "imperi-an", klu po fini de imperi landa Roma. Bi exempla: Un imperi-an de natio Deutschland gene u nomina Kaiser a-kron anua 1919 po Kristo. Un imperi-an de natio Rosija pa gene u nomina TSAR ad anua 1917 po Kristo.

Cesari es literatura-pe[]

Cesari es u gravi literatura-pe.

  • Commentarii de Bello Gallico [Plu Nota de Milita de Landa Galia], plu milita iti in landa Galia e Britania tem es landa judika-pe, plus
  • Commentarii de Bello Civili [Plu Nota de in-Landa Milita], plu acide de u-la in-landa milita a kron; subito po morta de Pompeio in landa Mizri.

Plu hetero grafo-akti; qi more gene ski iso de Cesari, sed u veri de grafo-pe es de dubi, es:

  • De Bello Alexandrino [De Milita de civita Alexandria], milita iti in civita Alexandria,
  • De Bello Africo [De Milita de kontinenta Afrika], plu milita iti in nord kontinenta Afrika, e
  • De Bello Hispaniensi [De Milita de Landa Hispania, plu milita iti de semi-nesia Iberia.

Plu-ci histori pa gene grafo, e gene tipo singu anua tem alo po milita iti, iso "plu mikro histori de milita-lo." Veri facili e direkti akorda plu faktu, plu nota de Cesari freqe es plu sko de sko-pe de anua mo e bi. Veri mu habe komplexi, e es a plu meso-pluto lekto-pe, plu mei famo pluto-pe de civita Roma, landa Italia e plu sub-landa.

Advertisement